Informacja zwrotna ze szkolenia gospodarka magazynowa, zarządzanie magazynem i logistyka magazynowa
W dniach 29 i 30 marca odbyło się w Warszawie kolejne szkolenie otwarte "Gospodarka magazynowa. Zarządzanie magazynem i logistyka magazynowa" prowadzone przez trenera - praktyka Pana dr Bogdana Krokera doświadczonego trenera praktyka i eksperta w zakresie procesów logistycznych. Byłego managera logistyki w międzynarodowych korporacjach (ITOCHU Corporation, Delphi Automotive Systems, TRW Steering Polska, Cussons Polska). Byłego senior Consultant-a w KPMG.
2018-04-16, 13:33

W celu dokonania oceny efektywności szkolenia z gospodarki magazynowej, pod jego koniec poprosiliśmy uczestników o wypełnienie ankiety oceny szkolenia i trenera. W ankiecie uczestnicy oceniali w skali 1 do 5 (1 ocena najniższa, 5 ocena najwyższa) wiadomości trenera, przygotowanie do zajęć oraz sposób ich prowadzenia.

Jak oceniono szkolenie z gospodarki magazynowej?

Gospodarka magazynowa, to obszar wymagający szczególnej i eksperckiej wiedzy. Za nieukrywanym zadowoleniem stwierdzamy, że trener prowadzący szkolenie z zarządzania magazynem otrzymał następujące oceny: wiadomości - 4,80; przygotowanie do zajęć - 5,00; sposób prowadzenia - 4,60. Średnia ocen dla tej edycji szkolenia "Gospodarka magazynowa. Zarządzanie magazynem i logistyka magazynowa" wyniosła 4,80 na 5,00 możliwych.

Opinie uczestników szkolenia z logistyki magazynowej

Osoby biorące udział w warsztacie z logistyki magazynowej uzasadniły krótkimi wypowiedziami wystawione oceny:

"Szkolenie było prowadzone rzeczowo i na temat. Prowadzący chętnie odpowiadał na wszystkie pytania".
"Trener posiada ogromny zakres wiedzy oraz doświadczenie w danym temacie, co pozwala na ciekawe prowadzenie zajęć".
"Prowadzący świetnie przygotowany".
"Z racji na moje małe doświadczenie dowiedziałem się wiele istotnych procesów związanych z funkcjonowaniem magazynu. U trenera prowadzącego widać było duże zaangażowanie i doświadczenie poparte praktyką".

Podsumowanie wyników ankiety oceny szkolenia z zarządzania magazynem

Zarządzanie magazynem, to również pakiet praktycznych umiejętności, które managerowie i specjaliści wykorzystują na co dzień w swojej pracy zawodowej. Dlatego też, w ankiecie poprosiliśmy o odpowiedź na pytanie "Czy wiedzę i umiejętności zdobyte na szkoleniu wykorzysta Pani / Pan w swojej pracy?". Wszyscy uczestnicy szkolenia z logistyki magazynowej zgodnie odpowiedzieli "tak" (100% pozytywnych odpowiedzi). Dodatkowo zapytaliśmy też "Czy szkolenie jest godne polecenia innym osobom pracującym w Pani / Pana firmie?" oraz "Czy szkolenie spełniło Pani / Pana oczekiwania?" W odpowiedzi na oba pytania otrzymaliśmy wyłącznie odpowiedzi twierdzące.

Dzięki ankiecie dowiedzieliśmy się również o tym co uczestnikom zajęć podobało się w szkoleniu najbardziej:

"Przykłady z praktyki zawodowej. Wyliczenie wskaźników podczas drugiego dnia szkolenia, możliwość opowiadania o swoim doświadczeniu".
"Liczne zadania, które pozwoliły przełożyć teorię na praktykę".
"Zadania do wykonania + materiały, które dostaliśmy".
"Ćwiczenia praktyczne".

Cieszy nas, że uczestnicy szkolenia "Gospodarka magazynowa. Zarządzanie magazynem i logistyka magazynowa" tak bardzo pozytywnie ocenili trenera i przebieg zajęć. Gratujemy również Panu dr Bogdanowi Krokerowi wysokich ocen. Logistyka magazynowa wymaga ciągłego podnoszenia kompetencji osób zawodowo z nią związanych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, na kolejne edycje tego szkolenia. Wszystkich informacji związanych z tym szkoleniem udzieli również nasze Biuro Obsługi Klienta – tel. 22 877 38 43 GSM 784 010 774 email: bok@bonavigator.pl.

KONTAKT / AUTOR
Daniel Bogusz
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy